Intervenció amb persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental


Conèixer l'evolució de la conceptualització de la DI.

Manejar el model d'intervenció de l'AAIDD amb persones amb DI.

Conèixer els principals factors de vulnerabilitat de les persones amb DI enfront

dels problemes de salut mental.

Conèixer els principals trastorns mentals de les persones amb DI.

Aprofundir en contexts d'intervenció psicoterapèutics amb persones amb DI: el

dol i els sistemes motivacionals de l'aferrament, el narcisisme i l'afectivitat.

Conèixer els principals sistemes d'intervenció amb persones amb diagnòstic dual.

Conèixer una aproximació teòrica de la intervenció psicofarmacològica

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca 105€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera (ingrés del 50% de la matrícula que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 50€
  • Col·legiats/des integrants G.T. de discapacitat intel·lectual 84€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 95€
  • Estudiants de Psicologia i Màster PGS 75€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 135€