SESSIÓ CLÍNICA - CAS PRÀCTIC: Assetjament psicològic: 'mobbing'


S'analitzarà un cas pràctic en el qual s'hauran d'identificar els criteris operatius d'una situació d'assetjament psicològic, així com els actors que intervenen. Al seu torn, s'analitzaran els nivells d'intervenció des d'una perspectiva organitzacional, amb els objectius de donar criteris operatius que defineixen una situació d'assetjament psicològic, conèixer els actors que intervenen en una situació d'assetjament psicològic, conèixer les fases del procés d'assetjament psicològic i analitzar les línies d'actuació des de la prevenció de riscs laborals