Reunió de la Junta del COPIB amb els/les col·legiats/des de Menorca


La finalitat és tenir un contacte més directe entre la Junta del COPIB i els/les collegiats/des de Menorca que serveixi d’intercanvi d’informació, suggeriments, propostes de millora i necessitats, així com per donar resposta a tots els temes collegials que afecten a la professió.

L’horari de la reunió és de 18,30 hores a 20,30 hores amb la finalitat que els/les collegiats/des puguin incorporar-se en el moment que desitgin a la reunió.