SESSIÓ CLÍNICA - CAS PRÀCTIC: TLP (trastorn límit de la personalitat)


S'abordaran casos de persones amb diagnòstic de TLP amb línies possibles d'abordatge en funció de les característiques del cas amb l'objectiu de conèixer aspectes rellevants per a la intervenció amb casos d'adults joves i adolescents amb diagnòstic de trastorn límit de la personalitat.

Amb el ponent GUILLERMO LARRAZ GEIJO, psicòleg (B-01358), psicòleg clínic i psicoterapeuta (ASEPCO/FEAP). Desenvolupa la seva labor professional en l'àmbit públic i privat. Actualment, coordina la unitat comunitària de Salut Mental de Ciutat dins de l'Institut de Salut Mental de la Infància i l'Adolescència (IBSMIA), IB-Salut.