Conflictivitat familiar i interferències parentals: figures professionals i recursos per a la seva atenció


Es vol donar a conèixer la realitat entorn als recursos públics i privats per a l’atenció de les interferències parentals, els rols professionals: límits i utilitat de cada un dels rols professionals en el treball amb famílies en conflicte i facilitar la creació de xarxa professional per a conèixer qui, com i què fan els professionals de les Illes. Amb VANESSA ALBERTÍ CAMPINS, Psicòloga (coll. -01529). Codirectora del Centre d’Atenció Integral a la Família (CAIF), mediadora familiar i coordinadora de parentalitat, i ESTEFANÍA CANO RIBAS, Psicòloga (coll. -01694). Codirectora del Centre d’Atenció Integral a la Família (CAIF), mediadora familiar i coordinadora de parentalitat.

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca 30€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 10€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 20€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS, altres master universitaris homologats de Psicologia 20€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 60€