CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COPIB 


CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB)
 


 

Per acord de la Junta de Govern del
Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears en la seva reunió
de dia 12 de febrer de 2018 se convoca Assemblea General Ordinària


Dia: Dilluns, 19 de març de 2018.
Hora: 19,30 h. en 1ª convocatòria i 20,00 h. en 2ª convocatòria.
Lloc: Seu del COPIB. C/ Manuel Sanchís Guarner, 1. 07004 Palma.


Retransmissió per streamingORDRE DEL DIA
 

 1. Lectura i, si escau, aprovació, de l’acta de la sessió anterior.
   
 2. Ressenya de les activitats dutes a terme durant l’any 2017.
   
 3. Lectura, deliberació i aprovació, si escau, del pressupost de l'any 2018 d'ingressos i despeses, així com la liquidació i els comptes de pèrdues i guanys i balanç de resultats de l'any 2017.
   
 4. Ratificació, si escau, de l’acord de Junta de Govern, de nomenament de la vocal d’Eivissa/Formentera com nova integrant de la Junta de Govern del COPIB.
   
 5. Ratificació, si escau, de l’acord de Junta de Govern, d’aprovació de la quota per estudiants pre-col·legiats.
   
 6. Precs i preguntes.

Javier Torres Ailhaud
Degà Junta de Govern del COPIB