Primers auxilis psicològics amb col·lectius vulnerables: infància, persones majors i discapacitat


El curs té com a objetius desenvolupar habilitats i destreses que garanteixin, en situacions d'urgències i emergències, una resposta adequada a col·lectius vulnerables o persones amb discapacitat, així com poder assessorar als gestors de les emergències de les necessitats específiques d'aquests col·lectius. Amb LOURDES MARÍA FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, Psicòloga (col·l. M-21117). PGS. Màster en psicologia clínica i en psicologia d'emergències. Membre de la Xarxa d'Atenció a Víctimes del Terrorisme. Integrant del comitè de coordinació de la Xarxa Iberoamericana de Psicologia d'Emergències. Ha treballat a l'Institut Anatòmic Forense de Madrid per a l'atenció a familiars després de defuncions traumàtiques i psicòloga voluntària en el servei de SAMUR-PC de Madrid. Ponent a jornades i congressos de Psicologia i col·laboradora amb mitjans de comunicació.

Preu:
  • Col·legiats/des d’Eivissa i Formentera 65€
  • Col·legiats/des de Mallorca i Menorca: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 32,5€
  • Col·legiats/des Integrants del GIPEC IB 52€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 55€
  • Estudiants de Psicologia precol·legiats 35€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 45€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 85€