Formació de coordinació de parentalitat nivell introductori


Els objectius del curs són aprendre què és la coordinació de parentalitat i els seus orígens, distingir el rol del coordinador de parentalitat dels altres rols del psicòleg i establir el marc per l’exercici per la coordinació de parentalitat.

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca 90€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 45€
  • Col·legiats/des integrants GT Resolució de conflictes 72€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 80€
  • Estudiants de Psicologia precol·legiats 55€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 65€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des 120€