Introducció a la hipnosi. Aplicacions a l'àmbit clínic


Inscripció ampliada fins al 6 de setembre.

Els objectius del curs són introduir als professionals en els principis bàsics de la hipnosi, des de diferents models d'intervenció, iniciar als alumnes en les aplicacions de la hipnosi en diversos àmbits de la pràctica clínica, i fomentar l'interès per ampliar la informació i formació en la hipnosi clínica. Amb Mª ADELINA SASTRE MOYA, Psicòloga (Coll. B-01693). Coordinadora del grup de treball d'hipnosi clínica del COPIB, des del 2015, i membre des de la seva creació al 2013.

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca 60€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 30€
  • Col·legiats/des integrants GT Hipnosi Clinica 48€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 50€
  • Estudiants de Psicologia precol·legiats 40€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 50€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 95€