Mindfulness: una mirada a l’interior per connectar amb els altres a través de la presencia, l’empatia i la compassió


El curs vol afavorir la mirada al nostre interior per poder conrear la presència i així poder connectar de manera més efectiva amb les persones que atenem, dotar als assistents d'eines per a la autoobservació, aportar coneixements i tècniques concretes per integrar a l'activitat professional dirigida a l'atenció de persones, prevenir l'estrès professional, donar eines per desenvolupar qualitats de compassió, empatia i amor cap a un mateix i cap als altres i promoure la consciència d’un mateix a través de l’atenció plena en la pràctica informal en les activitats rutinàries de la vida quotidiana.

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca 60€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 30€
  • Col·legiats/des integrants GT Mindfulness 48€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 50€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS, altres master universitaris homologats de Psicologia 50€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 95€