Aferrament en el nin i en l'adult: psicoeducació, valoració i reparació


Es vol interioritzar la importància que té l'aferrament rebut de la figura de cura primària en la conformació de la personalitat, la salut mental i la forma en què es relacionen els individus amb ells mateixos, amb les seves parelles, fills, entorn, etc. Conèixer la forma en què es desenvolupa l'aferrament a partir del vincle. Conèixer els diferents tipus d'aferrament i les seves característiques. Saber identificar el propi tipus d'aferrament. Conèixer les pautes i requisits per poder donar un aferrament segur, conèixer els instruments disponibles per valorar l'aferrament d'un pacient. Identificar l'aferrament d'un pacient a través d'una sèrie d'indicadors comportamentals / emocionals / somàtics. Adaptar la interacció amb el pacient segons l'aferrament que presenta. Definir objectius i metes del tractament realistes segons el tipus d'aferrament. Identificar els pacients objectiu d'un tractament EMDR i derivar-los si és necessari, i, en població adulta: com abordar un tractament específic de l'aferrament (teràpia de reparació de l'aferrament); conceptualitzar i executar el tractament des del model EMDR; identificar els recursos que és necessari installar; saber trobar les dianes objectiu de reprocessament; abordar les defenses més comunes i problemes que es poden presentar al llarg del tractament i reprocessament. En població infantil i adolescent: a més de l'anterior, com treballar amb els pares per procurar un aferrament segur en el present i en el futur. Amb ARWEN CABAN PONS, Psicòloga General Sanitària, Colleg M-23451. Master en Psicopatologia i Salut per la UNED. Practitioner EMDR des de 2014 (Clínic EMDR).

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca 105€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 52,5€
  • Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 95€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS, altres master universitaris homologats de Psicologia 75€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des 120€