SESSIÓ CLÍNICA: Sensibilització en la prevenció de la conducta suïcida en col·lectius vulnerables


Es vol proporcionar als/a les professionals informació veraç i objectiva sobre la conducta suïcida. Desmitificar el suïcidi i sensibilitzar en la prevenció. Ajudar-los a identificar senyals d'alerta, factors de risc i protectors. Proposar diferents habilitats d’afrontament validades per a la seva ràpida identificació, prevenció i maneig inicial de persones en risc suïcida, així com en la derivació a serveis especialitzats. Amb ADELINA SASTRE MOYÀ, Psicòloga general sanitària (B-01693); experta en Psicologia d'Emergències i Catàstrofes; coordinadora del Programa i del GTIPACS (Grup de Treball d'Investigació, Prevenció i Assistència a la conducta suïcida) del Copib; membre del Grup de Prevenció del Suïcidi de l’Ibsalut dins el Pla Estratègic de Salut Mental de les Illes Balears (PESMIB); membre del Grup de Treball per l'elaboració d'un Pla de prevenció, actuació i maneig de la conducta suïcida de l'Observatori del Suïcidi de les Illes Balears; i membre del GIPEC IB (Grup d'Intervenció Psicològica en Emergències i Catàstrofes de les Illes Balears).