SESSIÓ CLÍNICA: Psicoteràpia de les convulsions ‘psicògenes’: a propòsit d’un cas


Per augmentar el coneixement sobre aspectes teòrics i clínics del trastorn conversiu o trastorn de símptomes neurològics funcionals (DSM-V) i, en particular, el subtipus d'atacs o convulsions, s'exposarà un cas clínic i el procés psicoterapèutic duit a terme en la consulta de psicologia clínica de les consultes externes de l'Hospital de Son Llàtzer. Amb BEATRIZ MARTÍN CABRERO, Psicòloga Clínica (B-01665), Psicoterapeuta certificada en Psicoteràpia Sensoriomotriu i en Psicoteràpia Integrativa (model del Dr. Richard G. Erskine). Des de l’any 2006, exerceix de psicòloga clínica al servei de psiquiatria de l’Hospital Son Llàtzer, col·laborant amb el servei de neurologia en l’atenció a pacients amb trastorn de símptomes neurològics funcionals.