CURS: Intervenció psicològica en casos de violència de gènere des d'una perspectiva intercultural


Es vol apropar i abordar noves realitats socioculturals al voltant de la violència de gènere, fomentar el coneixement i la inclusió de l'enfocament intercultural en la intervenció psicològica en casos de violència de gènere i oferir pautes i eines per a l'atenció psicològica a dones de diferents collectius culturals víctimes de violència de gènere. Amb ILHAM EL MAHDAOUI KADDOURI, psicòloga (col·l. ML-085) Coordinadora del Grup de Treball de Psicologia i Igualtat del COP-Melilla. Psicòloga general sanitària. Consulta Privada. Tècnica en Orientació Laboral a la Fundació General Universitat de Granada.

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca 65€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 32,5€
  • Col·legiats/ades en atur i col·legiats/des jubilats/des 55€
  • Estudiants de Psicologia precol·legiats 35€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 45€