CURS: Formació en teràpia d’esquemes


S’abordaran els punts bàsics d’aquest enfocament de teràpia d’esquemes, amb una metodologia el més pràctica i participativa possible, per la qual cosa es donarà suport a la part teòrica amb casos pràctics, vídeos de casos reals i pràctiques amb jocs de rol. Amb JORDI CID COLOM, Psicòleg (col·l. C-7811). Especialista en Psicologia Clínica. Doctorat en Psiquiatria i Psicologia Mèdica. Coordinador de programes de la xarxa de salut mental i addiccions de Girona. Institut d’Assistència Sanitària (Girona). Professor associat del Departament de Psicologia Bàsica a la Universitat de Girona.

Preu:
  • Col·legiats/des Mallorca i d'altres províncies 90€
  • Col·legiats/des Menorca i d’Eivissa i Formentera: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 45€
  • Col·legiats/ades en atur i col·legiats/des jubilats/des 80€
  • Estudiants de Psicologia precol·legiats 55€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 65€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals 120€