CURS: Trastorns d’aprenentatge


Es vol actualitzar els coneixements en els trastorns de la lecto-escriptura (dislèxia), discalcúlia i trastorn del dèficit d’atenció (TDAH) i la seva intervenció psicològica. Amb ROSER CASTELLÀ ARIBAU, Psicòloga (col·l. C-15795). Psicoterapeuta (docent de formació). Acreditació de Psicòleg General Sanitari. Certificat Europeu d’Especialista en Psicoteràpia (EuroPsy). Màster en Paidopsiquiatria Infantil i Juvenil (UAB), i màster en Clínica i Psicoteràpia (Universitat Ramon Llull).

Preu:
  • Col·legiats/des d'Eivissa i Formentera 50€
  • Col·legiats/des Mallorca: gratuït (ingrés del 50% que es tornarà una vegada finalitzat el curs) 25€
  • Col·legiats/ades en atur i col·legiats/des jubilats/des 40€
  • Estudiants de Psicologia precol·legiats 30€
  • Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters universitaris homologats de Psicologia 40€
  • Psicòlegs/ogues no col·legiats/des 80€