El Col·legi

Recomanacions Deontològiques

Una de les funcions més importants del COPIB és el control deontològic de la professió. La labor que en aquest sentit realitzen els membres de la Comi...

Documentació per col•legiar-se

Requisits imprescindibles per col·legiar-se 1. Títol original i fotocòpia de ser llicenciat/graduat en Psicologia (per les dues cares). 2. En c...

Portal de Transparencia

El Collegi Oficial de Psicologia de les Illes Balears està compromès amb les pràctiques del bon govern corporatiu, la transparència de la seva gest...

Finestreta Única COPIB

Documentació per Col·legiarse Documentació administrativa Estatuts del COPIB Codi Deontológic del psicóleg...

Convenis signats pel COPIB

Conveni de collaboració entre la Conselleria d’Administracions Públiques i el COPIB per a les avaluacions de l’ús d’armes de foc cossos de polici...