Acord de col·laboració entre el COPIB i la Revista Científico-Cultural Enki

Publicat el 20 de Abril de 2012

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues parts, el COPIB i el consell de direcció de la revista ENKI varen signar el passat dia 19 de març a la seu del COPIB un acord de col·laboració que permetrà que el Col·legi pugui disposar d'un espai en aquesta revista destinat a una entrevista o article en la secció de salut amb la finalitat de promocionar la Psicologia.

A més, la revista ENKI serà a disposició de tots/es els/les col·legiats/des a la seu i a la biblioteca del COPIB per a la seva consulta.