Bases específiques i convocatòria de les proves selectives de provisió de places de la plantilla del Consell Insular de Menorca

Publicat el 7 de Novembre de 2018

Us informem que al BOIB de dia 3 de novembre de 2018 surt publicada la següent convocatòria de proves selectives de provisió de places.:

CONSELL INSULAR DE MENORCA: Bases específiques i convocatòria de les proves selectives de provisió de places de la plantilla del Consell Insular de Menorca (tècnic d’administració general, psicòleg, tècnic de gestió, enginyer tècnic agrícola, tècnic de pesca, infermer/a, educador social, agent de medi ambient, auxiliar d'arxiu, auxiliar d'infermeria, guarda de pesca, zelador vetllador, zelador xofer) de l’oferta pública d’ocupació 2016-2017.

Per més informació premeu aquí