Celebració de la conferència-col·loqui "Intervenció en emergències des de la U.M.E. (Unitat Militar d'Emergències)

Publicat el 25 de Abril de 2012

El passat 12 d'abril es va celebrar a la seu del COPIB un seminari-taller, subvencionat pel Ministeri de Defensa, a càrrec dels psicòlegs de la UME (Unitat Militar d'Emergències), el comandant psicòleg Rafael Blázquez i el capità psicòleg Eduardo Samper.

El seminari va tenir una durada de tres hores, en les quals el capità Samper va fer una breu introducció de la UME i de les tasques que realitzen com a psicòlegs a l'àrea d'Emergències, tals com selecció de personal, formació, suport i seguiment, tant del personal destacat a les diferents bases com dels seus familiars quan aquests ho requereixen.

Tant el comandant Blázquez com el capità Samper varen destacar que, malgrat l'elevat nombre de militars que hi ha a la UME, no s'han donat fins al moment casos d'estrès postraumàtic, especialment pel rigorós procés de selecció duit a terme sobre la base d'un determinat perfil.

Per la seva banda, el comandant Blázquez va explicar el perfil requerit per poder pertànyer a la UME, basat en proves físiques i psicològiques i posteriorment es va dur a terme un joc de role-playing simulant diversos casos d'una emergència.

La jornada va acabar a l’horabaixa amb una conferència-col·loqui al Club Diario de Mallorca a càrrec del capità Eduardo Samper.

Ambdues activitats varen tenir un bon acolliment per part dels col·legiats i diferents organismes assistents. Des d'aquí donam el nostre agraïment a la UME per la seva col·laboració amb el COPIB.