Celebrada la sessió ordinària del Consell de Salut de les Illes Balears

Publicat el 10 de Gener de 2019

Dilluns passat 12 de desembre va tenir lloc la sessió ordinària del Consell de Salut de les Illes Balears, a la qual hi va assistir Mariona Fuster, vocal de Clínica i Salut en representació del COPIB.

Els principals punts tractats varen ser:

  • La presentació dels objectius aconseguits en l'últim semestre de 2018 i objectius plantejats per al pròxim 2019. Entre d’altres, s'ha presentat el Pla Estratègic de Salut Mental, amb 100 mesures que té previst beneficiïn a més de 185.000 persones.
  • Es va presentar l’informe en relació a l'Avantprojecte de decret pel qual es creen noves categories de personal estatutari en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears.
  • Es va presentar l'informe en relació a l'Avantprojecte de decret sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears.
  • Es va informar de la designació del Dr. Miguel Gascón com a Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.

En el torn obert de paraules, des del COPIB es va felicitar per la presentació del Pla Estratègic defensant la inclusió de la figura del Psicòleg Clínic en Atenció Primària, no com una figura d'enllaç, sinó com un membre fonamental de l'equip per a fer una bona labor de promoció de la salut mental i prevenció de problemes emocionals, afavorint una disminució en la cronificació i empitjorament d'aquests.

Es va sol·licitar una inversió també en les unitats de salut mental, principalment en el Psiquiàtric, per a realitzar reformes i fer d'aquests espais un lloc més acollidor i humà per als usuaris de salut mental.

D'altra banda, es va recordar que arran de les retallades durant la crisi es va perdre una de les places PIR (Psicòleg Intern Resident) a l'Hospital Son Llàtzer, i la importància de recuperar-la. Igualment la necessitat d'augmentar el nombre de professionals de la psicologia clínica per a donar un servei de salut de qualitat, atès que la nostra comunitat està molt per sota de la mitjana Europea.