Conclusions de la reunió amb els col·legiats sobre les implicacions de la llei aprovada sobre l’exercici d’activitats sanitàries pels professionals de la psicologia

Publicat el 6 de Abril de 2011

El passat dia 30 de març es va realitzar a la seu del COPIB una reunió informativa dirigida als/les professionals de psicologia col·legiats/des, en relació a la publicació al BOE de la llei d’economia social i la seva implicació per a la nostra professió.

 

En relació a l’esmena 43 en la que s’estableix la consideració dels/les psicòlegs/gues sanitaris, el COPIB considera que seria d’interès la sol·licitud en el registre de centres sanitaris a la Conselleria de Salut i Consum, però, seguint les directrius informatives del Consell General de Col·legis de Psicòlegs la no sol·licitud no impedeix la consideració de professional sanitari a tots i totes els/les psicòlegs/gues, sempre i quan acreditin haver adquirit una formació específica a través d’alguna de les següents vies (esmena 43, BOE num 21 de 21 de febrer de 2011):

 

a)      Per haver superat els estudis de graduat/llicenciat, seguint un itinerari curricular qualificat per la seva vinculació amb l’àrea docent de personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics, o amb la Psicologia Clínica i de la Salut.

b)      Per haver adquirit una formació complementària de postgrau no inferior a 400 hores (o l’equivalent en crèdits europeus), de les que al menys 100, tindran caràcter pràctic, vinculada a les àrees mencionades en l’anterior lletra a).

 

Desitjam que aquest informació sigui d’utilitat per a tots i totes aquells/es professionals de la psicologia, que han patit injustament una situació de desemparament i indefensió els set darrers anys amb l’aplicació de la LOPS.