Continuïtat del conveni de col·laboració entre el COPIB i l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears per donar suport en l’execució del projecte ‘Vacances en pau’

Publicat el 16 de Maig de 2017

L’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears (AAPSIB) és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitats, entre d’altres, fomentar l’enteniment i desenvolupament dels lligams històrics i d’amistat entre el poble de les Illes Balears i el poble sahrauí, i promoure entre el poble balear l’aproximació al coneixement de la vida i caràcters del poble sahrauí.

Amb aquesta finalitat, l’Associació duu a terme diferents projectes que contribueixen a millorar les condicions de vida de la població sahrauí refugiada a Tindouf (Algèria), a aprofundir el coneixement que la població de les Illes Balears té del conflicte, així com impulsar iniciatives que permetin una resolució pacífica d’aquest.

Entre els projectes de l’AAPSIB es troba el de ‘Vacances en pau’. Amb aquest projecte es dona als nins i nines l’oportunitat de sortir durant dos mesos dels campaments de refugiats, i pal·liar la greu situació amb què viuen suportant temperatures extremes (50 graus a l’estiu), amb problemes de desnutrició, parasitosis, etcètera, la qual cosa s’intenta pal·liar mínimament mitjançant les revisions mèdiques que es duen a terme durant l’estada.

El projecte ‘Vacances en pau’ requereix, no solament tota una preparació prèvia de caire tècnic i administratiu –en què s’inclouen entrevistes d’idoneïtat a les possibles famílies acollidores–, sinó també un seguiment dels infants amb les famílies i un suport professional cap aquestes en cas de ser necessari.

Vacances en Pau és un projecte humanitari de caire solidari amb el Poble Sahrauí. L’acollida d’infants sahrauís per part de famílies de les Illes Balears és l’eix central del nostre projecte. Aquests nins i nines, de 9 a 12 anys, provenen dels campaments de refugiats de Tindouf, al sud-oest d'Algèria. L’acollida és un acte de solidaritat no només amb aquests nins i nines sinó també amb tot el poble sahrauí alhora que és un programa de sensibilització de la societat civil i els organismes polítics de l’Estat espanyol amb el conflicte del Sàhara Occidental. Per garantir la idoneïtat de les famílies acollidores, se’ls ha de realitzar entrevistes per part de professionals, essent els professionals de la Psicologia un dels col·lectius més adequats per realitzar aquesta tasca.

Per aquest motiu i arrel del conveni de col·laboració signat a l’any 2012 per oferir de forma voluntària el suport professional dels professionals de la Psicologia per poder fer les entrevistes d’idoneïtat a les possibles famílies i per dur a terme un seguiment dels nins i nines sahrauís durant la seva estada amb les famílies acollidores es realitza la campanya per aquest 2017.

Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb Gustavo Ferradas:
Tel. 971425326 / 971728839 / 634574921 / 647861004

vacancesenpau@gmail.com

http://vacancesenpau.wordpress.com/