Dia Mundial de la Salut Mental: “Treballar sense màscares. donar feina sense barreres”

Publicat el 25 de Octubre de 2017

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) aposta per afavorir en la comunitat autònoma noves vies que permetin millorar l'ocupabilitat de les persones que pateixen un problema de salut mental, com a instrument clau per evitar la seva exclusió social, promoure la seva integració, incrementar la seva qualitat de vida i afavorir el seu desenvolupament personal.

Coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental aquest dimarts, dia 10 d'octubre, que aquest any es convoca sota el lema “Treballar sense màscares. Donar feina sense barreres”, la institució col·legial s'afegeix amb aquesta reivindicació a la crida de la campanya, que pretén posar cara a cara a l'empresari que ha de trencar les barreres de la empleabilitat i a la persona amb un problema de salut mental que accedeix al món laboral rescabalant-se del llast de la màscara després de la qual oculta el seu veritable ésser.

Els professionals de la psicologia de les Illes expliquen que els problemes que acompanyen a les persones que sofreixen un trastorn mental contribueixen a l'aïllament d'un col·lectiu molt vulnerable, que presenta importants dificultats de cara a la seva integració laboral. Aquestes dificultats es relacionen amb aspectes que tenen a veure, d'una banda, amb la pròpia malaltia, però també amb barreres generades per la discriminació i l'estigma social que aquestes persones i les seves famílies suporten injustament. Una dada que emmarca aquestes dificultats i necessitats específiques és la taxa de desocupació, xifra que en diferents països se situa sempre per sobre del 80%. El COPIB destaca la importància d'afavorir un canvi de mentalitat en tots els àmbits per eradicar la imatge social negativa que afecta a aquestes persones i reclama una major implicació de l'Administració, impulsant canals que recolzin als empresaris que vulguin incorporar als seus negocis a persones amb problemes mentals oferint-los un major assessorament, informació i recolzament en totes les fases d'incorporació d'una persona amb problemes de salut mental fins a la seva completa integració en l'ocupació.

Algunes comunitats autònomes han implantat diferents experiències d'èxit d'integració laboral de persones amb trastorn mental, que han permès crear una xarxa d'empreses socials que generen i mantenen ocupació estable per a aquest col·lectiu i que han demostrat la seva vàlua i les seves capacitats per integrar-se plenament en la societat. En el cas de Balears destaca, per exemple, el treball que ve desenvolupant en aquest àmbit la Fundació Deixalles.

El COPIB, que col·labora en l'elaboració del Pla Autonòmic de Salut Mental, defensa així mateix la necessitat de contribuir a la normalització d'aquesta problemàtica, afavorint l'accés de les persones amb problemes de salut mental a l'Atenció Primària per garantir una atenció adequada, facilitant la promoció de la salut i treballant en la prevenció de trastorns més severs o la cronificació dels desordres emocionals.