Document d'Interès. Vocalia d'Igualtat i Gènere: Publicat el “Protocol de prevenció i atenció a les dones i nines sobre la mutilació genital femenina a les Illes Balears”

Publicat el 24 de Octubre de 2017

La Coordinació de Salut i Gènere de la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut fa mesos sollicità al COPIB que realitzàs esmenes al “Protocol de prevenció i atenció a les dones i nines sobre la mutilació genital femenina a les Illes Balears” abans de la seva edició final.

Després d’haver respost a la petició, ja ha estat editat el document definitiu.

Les persones que n'estigueu interessades, podeu consultar-lo al següent enllaç: http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST456ZI236192&id=236192