El Congrés acorda regular la situació dels psicòlegs del sistema sanitari sense títol homologat d'especialista

Publicat el 7 de Abril de 2011

El Congrés dels Diputats va aprovar el passat dimarts dia 29 de març, per unanimitat, la presa en consideració d'una Proposició de Llei promoguda per CiU, i subscrita per PP, PNB i ERC-IU-ICV, perquè es creï un procediment legal excepcional que faciliti l'accés al títol d'especialistes als psicòlegs del Sistema Sanitari sense títol homologat d'especialista en Psicologia Clínica (PESTOS).

En concret, la proposta realitzada és l'addició d'una disposició transitòria a l'actual Llei d'Ordenació de Professions Sanitàries (LOPS), que demana, que en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta disposició, el Govern reguli un procediment excepcional d'accés al títol d'especialista de PESTOS, metges especialistes sense títol oficial (MESTOS) i farmacèutics especialistes en farmàcia hospitalària sense títol oficial (FESTOS).

Donat aquest primer pas per a una possible solució definitiva a les necessitats d'aquests professionals, ara hauran de plantejar-se les esmenes necessàries per concretar-ho, i continuar la tramitació de la proposició, primer al Congrés, i, finalment, en el Senat.

De donar-se l'aprovació definitiva, es posaria fi a la difícil situació que vénen afrontant tots aquells llicenciats en Psicologia que varen entrar en el sistema sanitari públic entre els anys 1998 (regulació del títol d'especialista via PIR) i 2003 (entrada en vigor de la LOPS), i que es troben en situació de desemparament, en no haver obtengut l'homologació del títol d'especialista en Psicologia Clínica, per no poder complir amb els requisits temporals necessaris.