El COPIB aconsegueix una rebaixa important en el cost de la prima de l'assegurança de Responsabilitat Civil

Publicat el 26 de Abril de 2012

Després d'intenses negociacions amb l'asseguradora multinacional ZURICH, el COPIB ha aconseguit, amb la col·laboració de la correduria d'assegurances Broker's 88, una rebaixa significativa sobre el cost actual de la prima que actualment estan pagant els més de 290 col·legiats que tenen subscrita l’assegurança de responsabilitat civil del psicòleg a través de la companyia ZURICH.

Tots els psicòlegs que fins ara pagaven una prima el cost de la qual oscil·lava entre 21 i 29 euros depenent del tipus de cobertura, passaran a pagar la quantitat de 12 euros anuals, imposts inclosos. Serà la pròpia companyia la que s'encarregarà d'aplicar aquest ajust en les renovacions de l’assegurança.

A més, s'ha aconseguit millorar la cobertura d'aquesta assegurança incorporant:

·        Augment de la cobertura de responsabilitat civil professional de 300.000 euros a 600.000 euros.

·        Inclusió de la responsabilitat civil per protecció de dades personals amb una cobertura de 300.000 euros.

·        A més, tots els psicòlegs jubilats tendran una cobertura especial.

És necessari aclarir aquí que la pòlissa de responsabilitat civil professional no és mai «causa efecte», és a dir, pot arribar una reclamació fins a 15 anys després del fet que es reclama, per la qual cosa és recomanable que existeixi cobertura encara que no s'estigui treballant. Quant al procediment de notificació de l'inici de període de jubilació, el psicòleg haurà de notificar-ho al Col·legi i a Broker's 88 perquè es transmeti a la companyia ZURICH.

A continuació detallam en un quadre algunes de les cobertures d'aquesta assegurança:

Concepte

Cobertura

- Responsabilitat civil professional

600.000 €

- Responsabilitat civil d’explotació

600.000 €

- Responsabilitat civil patronal

600.000 €

- Responsabilitat civil locativa per danys a l’immoble arrendat

Inclosa

- Danys patrimonials primaris

60.000 €

- Danys a documents a tercers

60.000 €

- Responsabilitat civil per protecció de dades personals

300.000 €

- Inhabilitació per l’exercici de l’activitat

1.200 €/mes (18 mesos)

- Defensa jurídica

Inclosa

- Prestació de fiances judicials

Inclosa

 

Per a més informació, Broker's 88 posa a la disposició dels col·legiats un servei d'atenció multicanal (divisió Psicologia) a través de: telèfon 91 597 30 35; fax 91 597 06 31 o infopsicologos@brokers88.es; nuria.galan@brokers88.es, així com del seu web: www.brokers88.es.

Adjuntam el formulari per contractar l’assegurança de responsabilitat civil.