El COPIB aplaudeix la mesura del Govern Balear que aposta per incorporar al professional de la psicologia en els Punts de Trobada Familiar

Publicat el 24 de Juliol de 2018

El COPIB aplaudeix la mesura promoguda per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern balear que aposta per incorporar la figura del professional de la psicologia als Punts de Trobada Familiar. La decisió de l'Executiu autonòmic va ser donada a conèixer per la consellera de Presidència, Pilar Costa, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern celebrat divendres passat, 13 de juliol.


Costa va destacar que el servei que ofereixen els Punts de Trobada Familiar són “un recurs especialitzat per a la intervenció i el compliment del règim de visites dels fills i filles en situació de separació, divorci i altres motius de conflictivitat familiar on la relació dels menors amb algun dels progenitors passa per un desenvolupament difícil”. En aquest sentit, el rol del professional de la Psicologia és detectar les possibles interferències causades pels/per les progenitors/es que estan afectant al benestar dels seus fills/es, oferir pautes i eines als pares i mares per corregir les conductes que causen aquestes interferències, per centrar-se en la solució de problemes, conscienciar-los de la necessitat de seguir compartint de forma adequada la seva coparentalitat encara que la relació conjugal hagi finalitzat, millorar la seva comunicació interparental i possibilitar la presa de decisions de forma conjunta en relació a la vida dels seus fills/es i al pla de parentalitat.


Cal recordar que els usuaris dels Punts de Trobada Familiar són els que determina una resolució judicial. El servei ofereix un espai neutre als progenitors amb l'objectiu de normalitzar el règim de visites preservant a tot moment els drets dels menors. En els propers dos anys està previst que la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació inverteixin dos milions d'euros en aquest servei.