El COPIB assisteix a la reunió per a analitzar l'informe definitiu del pla Inunbal elaborat després de les inundacions que varen afectar el Llevant de Mallorca

Publicat el 12 de Febrer de 2019

El degà del COPIB, Javier Torres, i la vocal de Psicologia d'Emergències i coordinadora del GIPEC IB, Antònia Ramis, varen assistir divendres passat 18 de gener a la reunió convocada per per la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, i el director general d'Emergències i Interior, Pere Perelló, per a analitzar l'Informe definitiu del Pla Inunbal elaborat després de les inundacions del passat 9 d'octubre a la comarca del Llevant de Mallorca.

La reunió, que va tenir lloc a l'edifici de Ca n’Oleo, va comptar amb la presència de representants dels prop de trenta cossos, serveis i organismes que varen participar durant l'emergència i que varen compartir valoracions provisionals de l'anàlisi tècnica de les actuacions realitzades i de les propostes de millora, com a pas previ a la fase de conclusions.

Cal destacar que l'informe elaborat consta d'onze apartats, en els quals s'inclou el marc legal de la gestió d'Emergències, la descripció de l'entorn geogràfic de la zona afectada, l'anàlisi de la intervenció immediata i de la gestió posterior de l'emergència en els dies en què va estar activat l'operatiu, la valoració de l'actuació dels prop de trenta cossos, serveis i organismes participants, una anàlisi dels punts forts i febles que ha mostrat la gestió de l'emergència i un bloc final de conclusions i propostes de millora per al futur.

Respecte a la participació i actuació del GIPEC IB, l'informe deixa constar en nombrosos apartats el bon treball realitzat per l'equip de professionals de la psicologia que va intervenir durant els dies en què es va mantenir activat el pla, així com l'excellent coordinació que va mantenir l'equip amb la resta de cossos de seguretat i professionals que varen participar en l'emergència. En aquest sentit, l'informe presentat pel COPIB valorava com a molt positiu el fet que s'hagués assignat un tècnic de la Direcció General d'Emergències com a enllaç entre els psicòlegs i psicòlogues i la resta d'equips intervinents.

L'informe del director tècnic del Pla Inunbal també adjunta els dos informes preliminars emesos en els quals apareixen dades, fets i conclusions que es ratifiquen i que conclouen que la tràgica torrentada viscuda en el Llevant de Mallorca difícilment podria haver-se evitat. El document assenyala també algunes febleses en el servei d'Emergències que cal millorar i qüestiona també la falta de previsió del fenomen meteorològic, que va fer que alguns serveis públics no fossin conscients de l'abast del problema fins que ja era massa tard.