El COPIB assisteix a la segona reunió del Comitè d'Ètica de Serveis Socials

Publicat el 13 de Març de 2018

El Comitè d'Ètica de Serveis Socials es va reunir el passat dijous 22 de febrer, per segona vegada des de la seva constitució a l'octubre de 2017, amb l'objectiu d'avançar en la redacció del reglament de règim intern que determinarà el funcionament d'aquest organisme col·legial d'assessorament, adscrit a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern balear i del qual és membre el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears.

La vocal de la Junta de Govern, Teresa Jáudenes, va acudir en representació del COPIB a la trobada, en la qual també hi varen participar responsables de la resta d'institucions representades en el mencionat Comitè: Col·legi de Metges, Col·legi Oficial d'Advocats de les Illes Balears, Col·legi d'Infermeria, Col·legi de Diplomats de Treball Social i Assistents Socials de les Illes, UIB, Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia, i responsables de les administracions insulars, entre d'altres institucions relacionades amb la xarxa de serveis socials d'atenció pública.

Cal recordar que el Comitè d'Ètica de Serveis Socials es va crear a l'empara de la Llei 4/2009 d'11 de juny, de Serveis Socials, com a òrgan col·legiat consultiu, interdisciplinari i independent d'assessorament, no vinculant, a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Els seus objectius són sensibilitzar el personal de serveis i centres respecte de la dimensió ètica en la pràctica que desenvolupen; garantir el dret de les persones al respecte a la seva personalitat, dignitat humana i intimitat, sense cap mena de discriminació, i identificar, analitzar i avaluar els aspectes ètics de la pràctica social.

En aquesta segona reunió del Comitè, els assistents varen revisar i varen fer aportacions al primer esborrany del reglament que regularà el seu funcionament. A més també es tractaren altres aspectes com ara la confidencialitat, causes d'abstenció i recusació, funcionament de les comissions de treball, periodicitat de les reunions, entre d'altres qüestions de caràcter pràctic i administratiu, ja que el Decret pel que es va constituir aquest òrgan de consulta no fixava els procediments interns.