El COPIB participa a la Comissió d'Habitatge del Consell Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma

Publicat el 6 de Març de 2018

Dia 15 de febrer de 2018 va tenir lloc a la seu de la Fundació Sant Joan de Déu al camí vell de Bunyolanúmero 9 a Palma la segona reunió de la Comissió d'habitatge, Comissió de treball especialitzada creada a partir de l'acord del Consell Municipal de Serveis Socials de dia 23 de maig de 2017 i presidida per Dolça Feliu.

La comissió compta amb la participació de representants de la Creu Roja, COPIB, Collegi Oficial de Treball Social, IMAS, Prosocial, Grup municipal Ciudadanos, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, CCOOi Fundació Sant Joan de Déu. En representació del COPIB, hi va assistir Joan Antoni Sancho, membre de la Junta de Govern. La reunió va ser dirigida i coordinada pels membres de l'Ajuntament Jaume Payeras, director tècnic de l'Àrea de Benestar i Drets Socials, i Catalina Juan Garau, cap de secció també de l'Àrea de Benestar i Drets Socials.

A aquesta reunió, amb l'objectiu de conèixer altres experiències i valorar la possibilitat d'aplicar-les, es va comptar amb l'assistència d'una representant de la Fundació Mambré, Maira Costa, i una de Palma Habitada de l'Ajuntament de Palma, Maria Antònia Palmer.

La Fundació Mambré i les seves entitats membres dediquen la seva trajectòria a les persones en situacions més extremes de marginalitat i exclusió residencial. Maira Costa va explicar les diferents metodologies d'intervenció que utilitzen i com gestionen una borsa de 180 habitatges distribuïts en diferents programes. Explicà tot el referent a la manca de pisos, problemes de cessions o rehabilitacions, les greus dificultats per aconseguir pisos motivat pels elevats preus de mercat i tota la repercussió que té aquesta problemàtica sobre collectius vulnerables. Comentà igualment que el fet de ser una entitat social, en aquest cas privada, pot-ser un avantatge en el sentit que té més agilitat que l'Administració per realitzar tots els tràmits referits a habitatges.

Per altra banda, Maria Antònia Palmer, en repesentació de Palma Habitada va explicar que la tasca que realitzen és de mediació entre l'Ajuntament i els pisos privats. Indicà igualment que hi ha una gran mancança de pisos en la situació actual perquè els propietaris, malgrat les garanties que li pot oferir l'Ajuntament (realitzar el certificat d'eficiència energètica, garantia de rendes impagades, garantia de desperfectes, etc.), prefereixen llogar-ho pel seu compte perquè obtenen molts més beneficis econòmics.

S'explicà novament que els objectius de la Comissió és cercar opcions tècniques en clau municipal per veure una línia clara on poder actuar, fins i tot alguna línia innovadora que pugui donar alguna sortida davant la greu situació actual.

Es va acordar com a tasca a realitzar, que cada membre confeccioni un llistat de coses positives, aportacions, accions viables o no, possibles estructures de coordinació, etcètera, amb l’objectiu de posar-ho tot en comú i concretar una sèrie de propostes d'actuacions possibles a realitzar.