El COPIB participa en la I Jornada de Conducta Suïcida en la Infància i Adolescència organitzada pel Govern de les Illes Balears

Publicat el 16 de Abril de 2019

Més de 750 persones varen assistir a la I Jornada de ‘Conducta Suïcida en la Infància i Adolescència. Parlem del suïcidi. Què es pot fer?’, organitzada per les conselleries de Salut, Serveis Socials i Cooperació i Educació i Universitat, conjuntament amb l'Oficina de Salut Mental, l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials i el COPIB. L'objectiu principal de la trobada era analitzar de forma conjunta com prevenir el suïcidi i com oferir l'adequada atenció a les persones en situació de risc i als seus familiars.

En el marc d'aquestes jornades, la coordinadora del Grup de Treball de recerca, Prevenció i Assistència a la Conducta Suïcida (GTIPACS) del Collegi, Adelina Sastre, i la psicòloga i membre del citat grup, Patricia García, varen presentar una comunicació en la qual varen explicar el Programa de Sensibilització en la Prevenció de la Conducta Suïcida que desenvolupa el COPIB amb la collaboració de l'Obra Social la Caixa i varen informar sobre les intervencions i conclusions que han pogut extreure de les intervencions que s’han duit a terme en instituts de Mallorca durant els anys 2017-2018 per a prevenir suïcidis en un collectiu tan vulnerable com el de joves i adolescents.

Aquesta era la primera vegada que s'organitzava una trobada d'aquestes característiques amb totes les entitats i Institucions implicades a les Illes Balears, preocupades per les altes taxes de suïcidi en la comunitat autònoma. En 2017, a Balears, 42 persones menors de 19 anys varen cometre una temptativa greu de suïcidi que va requerir hospitalització, tres varen morir en 2018.

A Balears, el suïcidi és la segona causa de defunció fins als 18 anys. Els principals factors de risc són els trastorns afectius, la depressió, la pròpia personalitat, les malalties, els possibles maltractaments rebuts, l'assetjament escolar o la frustració, tal com es va analitzar en l'esdeveniment.