El COPIB participa en l'elaboració del I Pla de Suport a la Família de Menorca 2018-2021

Publicat el 4 de Juny de 2019

El passat 13 de maig, el Consell Insular de Menorca va aprovar el I Pla de Suport a la Família de Menorca 2018-2021, una eina de planificació estratègica que marca el camí per a atendre les necessitats de les famílies a l'Illa, i especialment a les persones més vulnerables, amb l'objectiu de proporcionar-los un millor nivell de qualitat de vida i benestar social.

El COPIB és una de les entitats que ha participat en l'elaboració del document impulsat pel departament de Benestar Social i Família de la institució insular, que també persegueix coordinar els esforços de l'Administració i de tots els agents implicats en la seva realització per a afavorir el compliment dels seus objectius d'acord a tres eixos estratègics: prevenció i promoció de les famílies i les unitats de convivència; suport i atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat i creació d'una xarxa insular d'atenció a les famílies.

A través de la vocal de Menorca en la Junta de Govern del COPIB, Maite Ferrero, la col·laboració directa de la institució s'emmarca en el primer eix estratègic, el principal objectiu del qual és afavorir l'autonomia i l'apoderament de les famílies amb accions que millorin l'atenció, la informació, l'orientació i l'assessorament que reben en cada cicle de vida. En aquest sentit, Ferrero ha participat en el desenvolupament de les campanyes informatives i de sensibilització relacionades amb les famílies d'acolliment, així com en la redacció de les campanyes d'acolliment especialitzades que, entre altres actuacions, inclouen xerrades, tallers, cursos i programes de formació específics per a famílies que volen adoptar i/o acollir. Així mateix, el pla recull les aportacions d'altres professionals de la Psicologia de Menorca d'acord a altres àmbits de treball que s'aborden com la violència i el maltractament intrafamiliar, diversitat funcional, menors, addiccions, entre d’altres.

Cal destacar que el I Pla Insular de Suport a la Família de Menorca parteix d'un conjunt de principis i valors establerts en la Llei 4/2009, d'11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears. A més de la prevenció i promoció de les famílies i les unitats de la convivència, el pla preveu tota una sèrie d'objectius i accions concretes en matèria de:

- Suport i atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat. Amb la finalitat de reforçar l'atenció a les famílies amb membres amb dificultats de salut, situacions de dependència o diversitat funcional, el document preveu mesures que contemplen tant la millora de les infraestructures, com el reforç i l'articulació de programes de suport a les famílies immerses en una situació de crisi o conflictivitat en el nucli familiar, tant en l'àmbit de la prevenció i atenció a situacions de violència i maltractament intrafamiliar, problemes relacionats amb dependències; famílies amb menors que pateixen situacions com absentisme escolar, conductes predelinqüents, violència filioparental i, en general, parant esment a qualsevol situació de crisi, conflictivitat o vulnerabilitat social. En el marc d'aquesta estratègia, un tercer objectiu també preveu mesures i més recursos de suport a les famílies que tenen dificultats dirigits a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques i activar-ne de nous per a donar resposta a situacions d'emergència social.

- Creació d'una xarxa insular d'atenció a les famílies amb l'objectiu d'optimitzar i coordinar els recursos de totes les administracions i entitats amb competències en la matèria en el territori de Menorca. En aquest sentit, el document estableix com a objectius generals millorar la coordinació i els sistemes de derivació entre totes les administracions i entitats que intervenen en l'àmbit de la família; promoure l'equilibri territorial a través de la descentralització de les actuacions en matèria de família, facilitar la proximitat dels serveis comunitaris i, finalment, afavorir la formació, recerca i difusió de la realitat de les famílies.