El COPIB promou la creació d'un nou grup de treball i recerca per a crear una guia de recursos per a l'escola i les famílies

Publicat el 12 de Abril de 2019

El COPIB té interès en crear un nou Grup de Treball i Recerca en l'àmbit de la Psicologia Educativa, amb l'objectiu d'elaborar un programa/recurs ‘El COPIB a l’Escola’ que s'oferirà als col·legis, instituts, associacions i entitats relacionades amb el món educatiu de la comunitat autònoma el pròxim curs 2019-2020. Així mateix, els/les professionals que quedin integrats en el citat grup representaran al Col·legi quan existeixin demandes sobre les activitats recollides en el citat programa.

En concret, la proposta està dirigida a els/les professionals col·legiats/des especialistes en alguna temàtica relaciona amb la psicologia educativa, criança i desenvolupament saludable dels menors.

Una vegada es compleixi el període per a presentar sol·licitud d'adhesió a la iniciativa, es constituirà el grup de treball, que es reunirà periòdicament per a elaborar el material. Així mateix, es designarà un/a coordinador/a de la guia de recursos, que actuarà d'enllaç amb la Vocal de Psicologia Educativa, Marta Huertas.

El recurs ‘El COPIB a l’Escola’ haurà d'incloure un llistat de cursos, tallers i seminaris d'interès (noves tecnologies, assetjament entre iguals, separació dels pares, límits...), que tendran assignat com a docent al/a la professional que ho elabori.

Totes les persones interessades a formar part del projecte poden enviar un correu electrònic al COPIB (copib@cop.es) fins al pròxim 23 d'abril. A partir d'aquesta data es convocarà la reunió de constitució del grup.