EL COPIB reivindica al professional de la Psicologia Educativa com a figura clau de suport especial a l'aprenentatge i en els processos educatius en un acte amb el conseller Martí March

Publicat el 28 de Maig de 2019

La vicedegana del COPIB, María José Martínez, va assistir el passat 15 de maig en representació del Col·legi a l'acte convocat pel PSIB per a abordar qüestions de caràcter educatiu. L'actual conseller del ram en el Govern de les Illes Balears, Martí March, va exposar les principals línies del programa i els reptes que s'ha marcat el partit per a la pròxima legislatura en el cas de tornar a governar basant-se en el treball realitzat durant aquests quatre anys.

En el torn de paraules, María José Martínez va voler saber si existeix una previsió d'augmentar en la pròxima legislatura el nombre de places d'especialistes que integren els departaments d'orientació ja que la plantilla actual és insuficient per a poder atendre la demanda de treball i complir amb totes les funcions que els són pròpies al mateix temps. Martí March va assegurar que l'objectiu és ampliar les plantilles, encara que també va destacar la importància que els professors estiguin preparats per a abordar temes relacionats amb la violència entre iguals, la prevenció i la formació en coeducació, entre altres qüestions que havia plantejat la vicedegana del COPIB.

María José Martínez també va reivindicar la presència de la figura del/de la psicòleg/oga educatiu/va en els col·legis i instituts com a figura clau en el desenvolupament dels processos educatius i va defensar la seva important funció com a suport especial per a facilitar l'aprenentatge i la construcció de capacitats i competències en tots els plans del desenvolupament psicològic de l'alumnat. March va coincidir en l'important paper que desenvolupen, si bé va apuntar que les seves funcions no han de solapar-se amb les inherents a la figura del pedagog i del psicopedagog i que és necessari un treball previ per a definir molt clarament les seves funcions. En aquest sentit, la vicedegana va traslladar al conseller la total disposició del Col·legi per a dur a terme les reunions de treball necessàries que serveixin per a avançar en aquests aspectes.