El COPIB s'adhereix a la campanya del Telèfon de l'Esperança per a reivindicar la creació d'un Pla Nacional de Prevenció del Suïcidi

Publicat el 18 de Juliol de 2019

El COPIB s'ha adherit a la campanya promoguda pel Telèfon de l'Esperança que reivindica al Govern de l'Estat la creació d'un Pla Nacional de Prevenció del Suïcidi, amb mesures i programes concrets de prevenció que permetin abordar aquest greu problema de salut pública que afecta a tot el país i especialment a la nostra comunitat autònoma.

La Junta permanent del Collegi va decidir el passat 8 de juliol signar el document d'adhesió a la campanya i donar suport a la seva difusió, donada la coincidència d'interessos amb l'objectiu principal que persegueix la iniciativa i la importància de sensibilitzar a la ciutadania sobre la veritable magnitud del suïcidi. Sobre aquest tema, cal recordar que entre 3.600 i 3.700 persones se suïciden anualment al nostre país i al voltant de 8.000 ho intenten, segons els càlculs del Telèfon de l'Esperança.

Espanya segueix sense comptar amb un Pla Nacional de Prevenció del Suïcidi, malgrat que en 2017 el Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat de tots els partits la Proposició No de Llei presentada pel Telèfon de l'Esperança per a instar a la posada en marxa d'un Pla de Prevenció del Suïcidi. L'organització sense ànim de lucre demanda ara que es faci efectiu el compromís i que el Pla inclogui mesures i programes concrets de prevenció, dotats de mitjans econòmics i humans, i que impliquin les Administracions Públiques, mitjans de comunicació i societat espanyola en la lluita per a evitar un drama que afecta cada any a milers de persones i del qual ningú en parla.

Als països en els quals s'han desenvolupat plans i polítiques de prevenció específiques, les taxes de suïcidi han descendit de manera considerable. En l'Estat, l'escassa repercussió mediàtica del suïcidi i el retard amb el qual es publiquen les estadístiques, afavoreixen que la problemàtica no s'estableixi com una prioritat i que, per tant, a penes compti amb recursos econòmics destinats a la seva prevenció.

Els/les collegiats/des interessats/des a adherir-se a la iniciativa del Telèfon de l'Esperança poden fer-ho a través del següent enllaç

https://actua.telefonodelaesperanza.org/peticion/planprevencionsuicidio