El COPIB signa un conveni amb l'Institut EOS per oferir un servei d'informació i préstec de tests al col·lectiu professional col·legiat

Publicat el 24 de Octubre de 2017

El degà del COPIB, Javier Torres, i el director general de l'Instituto de Orientación Psicológica Asociados EOS, Jesús García Vidal, han signat un conveni marc de col·laboració entre ambdues institucions que permetrà oferir als professionals col·legiats accés a un servei d'informació i préstec ocasional de tests, que podran ser consultats en la docimoteca del Col·legi.

Torres destaca que l'objectiu de l'acord cerca “propiciar el coneixement dels instruments de mesura psicològics que estan a l'abast dels professionals de la psicologia per afavorir la màxima qualitat en els serveis psicològics”. En aquest sentit, el COPIB considera que “l'ús de tests contribueix a la qualitat de les avaluacions psicològiques i subscriu l'acord amb l'institut EOS, donat el reconeixement del seu treball en aquesta àrea”.

El conveni, que té una vigència inicial de tres anys, permetrà al COPIB oferir als seus col·legiats un servei gratuït d'informació i assessorament inicial sobre els instruments de mesura psicològica disponibles en els diferents àmbits d'intervenció.

L'Instituto de Orientación Psicológica Asociados EOS donarà al COPIB un manual i material manipulatiu, si ho n'hi hagués, de cada test, per a la seva consulta en la docimoteca del Col·legi i podrà donar les novetats editorials dels tests per al servei d'informació sobre tests i la seva consulta exclusivament a la seu. EOS oferirà també un preu especial en la compra en línia de tests, i es compromet també a aplicar un descompte sobre el preu de venda al públic en els tests que vulgui adquirir el COPIB.

Els tests inclosos en el conveni són els valorats favorablement per la Comissió de Tests del Consell General de Psicologia d'Espanya a més d'aquells més freqüentment usats. De manera gradual s'aniran incorporant els test que rebin valoració favorable de la citada Comissió juntament amb els de major ús.

El COPIB oferirà també als col·legiats un servei amb cost addicional d'accés i ús puntual de test fora de la seu de la docimoteca durant 15 dies per realitzar l'avaluació. Així mateix, el COPIB inclourà, a més, el servei de correcció de tests en aquells casos en els quals EOS faciliti llicències de correcció individual o paquets de llicències per a la seva instal·lació a nom i ús del col·legi sense cost addicional, excepte per a la prova IGF-Renovado en tots els seus nivells.

Pròximament, vos informarem del procediment a seguir per fer ús de la docimoteca del COPIB, préstec i correcció de proves.