El passat 7 de juliol de 2017 va tenir lloc la II Trobada anual Interterritorial de la Divisió de la Intervenció Social en la Facultat de Psicologia de la Universitat d'Oviedo

Publicat el 2 de Novembre de 2017

A la reunió, hi assistim quinze professionals representants de l'Àrea d'Intervenció Social dels seus respectius Collegis Professionals.

Entre els molts temes tractats són d'especial rellevància que:

  • S'ha elaborat l'esborrany del document que reflecteix la situació de la Llei d'Intervenció Social en cada Comunitat, per a això s'han analitzat les quinze Lleis existents en aquest moment, consta de 60 folis i s'ha enviat al Consell per a la seva consideració.
  • S'està elaborant una base de dades d'iniciatives, actuacions, idees, experiències…. duites a terme en cada Collegi Professional. L'objectiu és que en un futur proper serveixi com a mitjà de consulta.
  • S'està elaborant el Document d'Acreditació en Psicologia de la Intervenció Social a fi de dotar d'un valor afegit als psicòlegs/ogues que treballen en aquesta Àrea. S'està consensuant si aquesta Acreditació ha de ser genèrica o amb especificacions.
  • S'està iniciant conjuntament amb el Collegi Oficial de Madrid, l'organització del Congrés d'Intervenció Social que se celebrarà a la fi del present any o a principis de 2018.
  • S'anima als assistents a iniciar actuacions encaminades a visibilitzar la figura del psicòleg/oga d'Intervenció Social.