Institut Mallorquí d’Afers Socials: exercicis i els temaris corresponents a les ofertes d'ocupació pública dels anys 2016 i 2017

Publicat el 4 de Juliol de 2018

El COPIB us informa que al BOIB núm. 80 de dia 28 de juny trobareu la publicació del CONSELL INSULAR DE MALLORCA. INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS de Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 20 de juny de 2018 que aprova els exercicis i els temaris pels quals s'han de regir les proves selectives per a l'ingrés a les escales, subescales, classes i especialitats de personal funcionari de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials corresponents a les ofertes d'ocupació pública dels anys 2016 i 2017.

Per més informació clicau aquí.