La Comissió Deontològica del COPIB renova els seus càrrecs

Publicat el 30 de Maig de 2019

El passat 20 de maig la Junta de Govern del COPIB va aprovar el nomenament de les persones que integraran la Comissió Deontològica en aquest nou mandat, quedant constituïda de per les següents persones:

Presidenta: Pilar Castro Cormenzana (B-00695).

Secretari: Alfonso Reina (B-00371).

Joana Siquier Socias (B-00591).

Toni Sastre Morro (B-00029).

Luis Conrado Zaforteza (B-00329).

Cal recordar que una de les funcions més importants del COPIB és vetllar pel compliment i exercir el control deontològic de la professió, una labor que realitzen els membres de la Comissió Deontològica identificant la mala praxi i promovent la qualitat de les intervencions en benefici de tot el col·lectiu.

Al mateix temps, la comissió és un òrgan pedagògic que guia i facilita la labor del col·lectiu professional proposant i elaborant recomanacions, ratificades en Junta de Govern, i que tots/es els/les professionals de la psicologia col·legiats/des haurien de tenir en compte en l'exercici del seu treball.