La Divisió de Trànsit i Seguretat del COP proposa regular per normativa el reconeixement de les capacitats psicològiques dels conductors de patinets elèctrics

Publicat el 12 de Abril de 2019

La Vocal de Psicologia de Trànsit i Seguretat, Francisca Bennàsar, va assistir el passat 23 de febrer a la reunió de la Divisió del Trànsit i la Seguretat del COP, celebrada a Madrid. En la trobada, la Junta Directiva de la citada Divisió va traslladar a les persones assistents la proposta que s'ha enviat a la Direcció General de Trànsit perquè prengui en consideració una sèrie de consideracions orientades a promoure un canvi en la normativa davant l'auge dels Vehicles de Mobilitat Personal o Urbana (patinets elèctrics) a les ciutats, regulant no només les condicions de trànsit i circulació, sinó vetllant també per les capacitats de les persones que els condueixen.

En concret, el document signat pel president del COP, Francisco Santoyala Ochando, esgrimeix que davant el plantejament de nova regulació de tots els vehicles capaços d'assistir a l'ésser humà en el seu desplaçament es prenguin en consideració els següents punts:

- La necessitat de determinar les condicions psicològiques del factor humà que utilitzi qualsevol tipus de vehicle per a circular per les vies, carrils, voreres, etcètera en tant que, en augmentar la velocitat de desplaçament augmenta també el risc de mal i la necessitat de majors competències cognitives i executives, per a anticipar i preveure els incidents.

- La determinació de la renovació/pròrroga de les mateixes condicions i requisits tant tècnics com humans per a tots els vehicles i modalitats que circulen per espais urbans en tant que existeixi risc de provocar danys a tercers.

- Educar i conscienciar a tots els usuaris i usuàries d'aquest tipus de vehicles amb iguals exigències de llicències de conducció i que es tingui en compte al professional de la Psicologia no només a l'hora d'intervenir en el disseny d'aquests, sinó també en el disseny de les campanyes de conscienciació.

- Les mateixes exigències quant a assegurança de responsabilitat, així com l'ús de casc i sistemes de seguretat, necessaris per a protegir, evitar danys i lesions personals.

- Posar en valor 33 anys del sistema espanyol de l'avaluació del factor humà del trànsit. Cal recordar que Espanya ha estat un país pioner en la regulació de les condicions psicològiques exigibles al 100% als conductors dels vehicles que circulaven per la calçada fins a l'arribada de les bicicletes. El COP sollicita ara que es continuï amb aquest treball, avançant-se novament amb aquest tipus de vehicles, recollint en la seva normativa l'exigència del reconeixement novament del 100% de totes les persones que condueixin tot tipus de vehicles d'ajuda a la mobilitat.

En la trobada es va aprovar crear la subdivisió de Transport Aeri, que compta ja amb acreditació reconeguda. De fet, actualment existeixen 14 centres reconeguts per AESA, amb 105 socis, 60 numeraris i 35 associats. Així mateix, es va aprovar per unanimitat el nomenament de Roberto Durán i Francisco Tortosa, com els primers membres d'honor de la Divisió per la seva dedicació i implicació en l'àrea de Trànsit i Seguretat.