"La percepció de la igualtat i les violències masclistes entre l'alumnat de 14 a 18 anys", recerca pilot pionera a les Balears

Publicat el 27 de Novembre de 2018

Des del COPIB vos informam que l'IBDona posa en marxa una recerca pionera a nou instituts de Secundària de les Illes Balears per apropar-se a la percepció de la igualtat i les violències masclistes entre l’alumnat de 14 a 18 anys. Tal i com exposa la institució, "ens trobam en un context on la joventut està exposada a models relacionals basats en el patriarcat i, per tant, reprodueixen lògiques i comportaments masclistes".

Així, la recerca "La percepció de la igualtat i les violències masclistes entre l'alumnat de 14 a 18 anys a les Illes Balears" pretén esbrinar com viu el jovent els estereotips sobre la construcció de gènere, com perceben la igualtat entre homes i dones, com interpreten les relacions sexoafectives i què consideren violències masclistes.

Segons el Baròmetre 2017 del ProyectoScopio, elaborat pel Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut, a l’Estat espanyol, el 27,4% de les persones d’entre 15 i 29 anys creu que la violència de gènere és una conducta normal en el si d’una parella. Per això, l'IBDona vol saber què opina la joventut balear sobre les relacions amoroses.

L'estudi consistirà en que al voltant de 250 joves balears visionin la pel·lícula “Tres metros sobre el cielo” –film que va marcar un punt d’inflexió en el cinema adolescent–, i posteriorment recollir la seva percepció vers les relacions sentimentals.

Així, aquesta recerca pilot de l'IBDona suposa una oportunitat per entendre què opina el jovent sobre l’amor romàntic, la masculinitat hegemònica i rols, les violències, la sexualitat o la igualtat.

A més, l'IBDona, arran d’aquesta recerca pilot, té la intenció de generar eines de sensibilització o prevenció en l’àmbit de les violències masclistes.

Per acabar, afegir que des del COPIB valoram aquesta iniciativa de manera molt positiva i a l'espera quedam de conèixer els resultats obtinguts per poder difondre'ls a tot el col·lectiu col·legial.