La Presidenta de The School of Infant Mental Health de Londres visita la seu del COPIB

Publicat el 7 de Setembre de 2012

El passat 30 d'agost, amb motiu de la celebració a Palma el proper 17 de novembre de la Jornada “Comportaments autistes en primera infància: Intervencions Primerenques”, Stella Acquarone, psicòloga i directora de The School of Infant Mental Health de Londres, va tenir una entrevista amb en Javier Torres, degà del COPIB, amb la finalitat de valorar la possibilitat d'establir unes vies de col·laboració i d'acostament d'ambdues institucions que serveixi per poder oferir a tots els col·legiats l'accés a documentació, informació de cursos, fòrums de debat, etcètera, de la SIMH.

La proposta d'aquesta col·laboració entre el COPIB i la SIMH es concretaria en, entre d’altres: cooperació en temes documentals entre ambdues entitats en aquells temes que puguin ser d'interès per als professionals, i cooperació en matèria d'accions formatives traslladant la informació sobre les mateixes, a fi que ambdues entitats puguin fer-les arribar als professionals.