L'atenció psicològica al pacient de càncer a Espanya

Publicat el 16 de Maig de 2019

El Consell General de Psicologia d'Espanya ha participat en un estudi elaborat per l'Institut Max Weber i la Fundació Mylan per a la Salut que revisa l'estat de l'atenció psicològica al pacient de càncer a Espanya i les conclusions del qual es donaran a conèixer a l'opinió pública durant el present mes de maig.

El citat informe dedica també un apartat a les Illes Balears, a partir de la revisió del Programa Autonòmic de Cures Pal·liatives 2013-2016, que respon als objectius proposats en l'Estratègia del SNS i en l'Estratègia de Cures Pal·liatives de les Illes Balears 2009-2014.

En concret, l'estudi assenyala que les cures pal·liatives en la comunitat són una experiència clínica consolidada des de 1995 a l'Hospital Universitari Son Dureta, en el qual es varen fer els primers passos per a organitzar específicament l'atenció pal·liativa, i a partir d'aquí, es varen desenvolupar recursos específics com les Unitats de Cures Pal·liatives i els Equips de Suport a l'Atenció Domiciliària, tots dos consolidats, a més de ser una referència per al Sistema de Salut balear. No obstant això, indica que la variabilitat en l'organització de l'atenció pal·liativa entre les diferents àrees de salut, la iniquitat en l'accés als recursos i la falta d'informació a la ciutadania, varen motivar la posterior elaboració del Programa de Cures Pal·liatives per a corregir aquestes deficiències.

En el moment d'elaborar l'informe, la recerca apunta que els recursos assistencials es troben a dos nivells: el nivell bàsic de cures pal·liatives i el nivell de cures pal·liatives especialitzades.

Les persones interessades a consultar de manera detallada aquesta i tota la informació que recull l'Informe poden fer-ho a través d'aquest enllaç.