L'INE publica l'Estadística de Professionals Sanitaris Col·legiats de 2018

Publicat el 4 de Juny de 2019

El passat 27 de maig, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) va fer públics els resultats de l'Estadística de Professionals Sanitaris Col·legiats, corresponents a l'any 2018.

L'estadística, que es realitza anualment i de forma ininterrompuda des de l'any 1952, proporciona informació sobre el número i característiques de professionals sanitaris en situació de col·legiació a Espanya, a partir de les dades facilitades pels consells generals dels col·legis professionals i dels col·legis provincials/autonòmics corresponents. Aquesta informació revesteix de gran importància tant a nivell nacional, com internacional, entre els països de l'OCDE i de la UE a través de la seva Oficina d'Estadística (Eurostat), organismes als quals anualment proporcionen la informació. Així mateix, les dades d'aquesta estadística també els faciliten a l'Anuari Estadístic d'Espanya, http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuarios_mnu.htm/ i a Espanya en xifres http://www.ine.es/

Cal destacar que, si bé Balears presenta les menors taxes de professionals sanitaris col·legiats en el seu conjunt, la taxa de professionals de la Psicologia col·legiats per habitant en la comunitat autònoma se situa per damunt de la mitjana nacional (0,81 per cada 1.000 habitants). Segons les dades de l'INE, a Balears hi ha 970 professionals col·legiats d'aquest tipus, dels quals 784 (el 80,8%) són dones.

A més de la informació relativa als professionals de la Psicologia amb especialitat sanitària, els col·lectius que també s'inclouen són: metges, fisioterapeutes, protètics dentals, dentistes, dietistes nutricionistes i infermers (informació proporcionada pels seus col·legis professionals provincials/autonòmics), així com farmacèutics, veterinaris, físics amb especialitat sanitària, podòlegs, òptics-optometristes, logopedes, terapeutes ocupacionals, químics i per a algunes províncies de protètics dentals i dietistes nutricionistes, les dades dels quals s'han obtingut a través dels respectius consells generals dels col·legis professionals.

Per a accedir a tota la informació pot fer-ho a través de https://www.ine.es/