Manifiesto Día Internacional de la Toma de Conciencia del abuso y maltrato a personas mayores

Publicat el 18 de Juny de 2019

Coincidint amb el Dia Internacional de la Presa de Consciència de l'abús i maltractament a persones majors divendres passat, 14 de juny, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) es va adherir al manifest emès pel Grup de Treball de Psicologia de l'Envelliment del COP per a sol·licitar a la societat i els organismes competents en matèria de sanitat i de serveis socials mesures que permetin detectar la violència de gènere en la vellesa; corregir problemes ambientals que redunden en problemes de salut, promoure serveis pròxims i específics a domicili; solucions per a infraestructures adaptades a persones ancianes, recursos per a la prevenció de psicopatologies en les persones majors i de prevenció del medi ambient.

Tota la informació en aquest enllaç.