Margalida Rosselló va impartir al COPIB un interessant taller monogràfic sobre l'espectre de l'esquizofrènia

Publicat el 18 de Juny de 2019

Sota el títol ‘Aspectes neuropsicològics de l'esquizofrènia’, la seu del COPIB va acollir el passat 1 de juny un interessant taller dirigit per la psicòloga Margalida Rosselló, membre de la Unitat d'Hospitalització de Subaguts de l'Hospital Psiquiàtric/Hospital de Son Espases de Palma, que va servir perquè les persones assistents poguessin revisar l'espectre de l'esquizofrènia d'una manera àmplia (curs de la malaltia, símptomes clínics i cognició) i aprofundir després en aspectes concrets com l'avaluació psicològica, el perfil cognitiu, deterioració i recuperació funcional, i intervencions terapèutiques multidisciplinàries que es realitzen.

Cal destacar que l'avaluació psicodiagnòstica i neuropsicològica mitjançant proves i escales estandarditzades forma part de la pràctica clínica habitual en l'abordatge psicològic del pacient ingressat en la Unitat en la qual Rosselló desenvolupa el seu treball, una institució que des de la dècada dels 80 compta amb la incorporació del psicòleg clínic en els Serveis de Psiquiatria i amb una àmplia tradició en el tractament multidisciplinari de pacients amb trastorn mental greu.

Durant la seva intervenció, Margalida Rosselló va compartir la seva experiència i coneixements amb les persones assistents i va donar suport a les seves explicacions presentant dades clíniques i sociodemogràfiques juntament amb els resultats obtinguts en una mostra significativa de pacients amb Orientació Diagnòstica de Trastorn de l'espectre de l'Esquizofrènia als quals se'ls han aplicat les escales de Whesler d'Intel·ligència per a Adults (WAIS IV) i la Matrics Consensus Cognitive Battery (MCCB).

En finalitzar la sessió, les persones assistents varen valorar molt positivament la informació i el contingut traslladats per la docent i varen coincidir a assenyalar que l'interès del tema mereix dedicar una formació més àmplia i de major durada.