Modificacions per a l'Acreditació de Psicòleg/oga Expert/a en Neuropsicologia Clínica

Publicat el 7 de Juny de 2018

Amb relació a l’Acreditació de Psicòleg/oga Expert/a en Neuropsicologia Clínica, vos informam que s'han pujat al web www.acreditaciones.cop.es els nous documents. Les modificacions que pots trobar són les següents:

Document explicatiu de l'acreditació:

Pàgina 10, criteris generals per obtenir l’acreditació: L'experiència professional aportada haurà d'haver-se desenvolupat en període d'alta collegial.

Pàgina 11, via extraordinària: ampliació de la data de finalització fins el 10 de juny de 2019.

Document de tràmits administratius específic:

Pàgina 4, presentació de sollicituds: Per formulari web, a la pàgina web destinada a les acreditacions: www.acreditaciones.cop.es, adjuntant els annexos i la documentació requerida.

Pàgina 4, període de presentació: ampliació de la data de finalització fins el 10 de juny de 2019.

Pàgina 8, Annex I: Presentació de certificat de collegiació.

Pàgina 10, Annex III: S'elimina el punt de presentació d'informes realitzats.

Per tot l'anterior, vos indicam a continuació quines serien les dates de finalització de la via extraordinària de totes les acreditacions actualment vigents.

Acreditació de Psicòleg/oga Expert/a en Neuropsicologia Clínica

Data de finalització: 10 de juny de 2019

Acreditació de Psicòleg/oga Expert/a en Psicooncologia i/o Psicologia en Cures Palliatives.

Data de finalització: 30 de novembre de 2018

Acreditació de Psicòleg/oga Expert/a en Psicologia de l'Esport.

Data de finalització: 1 de desembre de 2018

Acreditació de Psicòleg/oga Expert/a en Psicologia Aeronàutica.

Data de finalització: 19 de gener de 2019

Acreditació de Psicòleg/oga Expert/a en Psicologia en Emergències i Catàstrofes.

Data de finalització: 19 de gener de 2019

Acreditació de Psicòleg/oga Expert/a en Psicologia Educativa.

Data de finalització: 12 de juny de 2019