Participació col·legial en el Pla de Formació anual 2013 del COPIB

Publicat el 26 de Setembre de 2012

El Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB) en la seva aposta per millorar, any rere any, la qualitat de l'oferta formativa, està dissenyant el PLA DE FORMACIÓ ANUAL previst per a l'any 2013.

 

Des de la Junta del COPIB, volem que aquest PLA DE FORMACIÓ ANUAL s'elabori amb la participació de tots vosaltres perquè sigui el més plural possible. Per això us adjuntam la fitxa FORMULARI DE PROPOSTA D’ACTIVITATS FORMATIVES IMPARTIDES PER COL·LEGIATS PLA DE FORMACIÓ ANUAL-2013”, per a que si estau interessats, la faceu arribar abans del dia 20 d'octubre degudament emplenada.

 

Com a novetat, també vos adjuntam la fitxa FORMULARI DE PROPOSTA DE DOCENTS PER A LA IMPARTICIÓ D’ACTIVITATS FORMATIVES PLA DE FORMACIÓ ANUAL-2013” per si teniu alguna proposta sobre algun tema o docent que considerau podria ésser interessant que impartís una activitat formativa en el COPIB.

 

Aquestes propostes hauran d'ajustar-se al formulari que vos adjuntam i hauran d'emplenar-se obligatòriament tots els camps per a la seva posterior valoració en Junta de Govern que establirà si és viable la seva posada en marxa. Les propostes que fan referència a activitats impartides per col·legiats hauran d’estar acompanyades d’un breu currículum del/de la docent en el qual es reflecteixi l’experiència com a formador/a.

 

Esperam que aquestes iniciatives redundin positivament en la formació contínua dels/de les col·legiats/des.