Proclamació definitiva de les candidatures validades presentades a la Divisió de Psicologia del Trànsit i de la Seguretat (PSTYS)

Publicat el 7 de Novembre de 2018

De conformitat amb la Normativa Electoral de la Divisió de Psicologia del Trànsit i de la Seguretat (PsTyS), i una vegada finalitzat el termini de reclamació, procedeix la proclamació definitiva de les candidatures vàlidament presentades.

Proclamació de les candidatures vàlidament presentades

Don Jerónimo Acosta Quintero, número de collegiació AN00825

Dona María Asunción Tárrago Ruiz, número de collegiació AO00152

Dona Mª Cristina Iglesias Fernández, número de collegiació EX00810

Don Víctor Llamas López, número de collegiació CV12455

Esta informació és disponible al web oficial de la Divisió de PsTyS https://www.cop.es/index.php?page=PSTYS-Elecciones2018

Pel Comitè Electoral

Fernando García Sanz

Rosa Mª Redondo Granado

Alfredo Fernández Herrero